L’equip Infantojuvenil realitza l’avaluació, el diagnòstic i tractament dels problemes psicològics amb nens i adolescents, dels trastorns de la conducta infantil, trastorns emocional i de relació i trastorns d’aprenentatge, entre d’altres.El treball el realitzem analitzant el context: la família, el centre escolar, els esdeveniments vitals, i l’evolutiva del nen.

En les primeres etapes evolutives, des del primer any fins als 4 anys es realitza principalment un assessorament als pares, es treballen els problemes relacionats amb l’alimentació, el son, educació emocional, rebequeries, normes i límits, i problemes derivats de les separacions dels pares.

A partir dels 5 anys els problemes que més treballem són els relacionats amb el control dels esfínters: enuresis i encopresis, pors i ansietat: ansietat de separació, terrors nocturns, afrontament a situacions i a persones desconegudes, i els problemes de conducta com les rabietes i conductes oposicionistes. Ocupa una part important del nostre treball terapèutic la detecció, diagnòstic i posterior treball terapèutic del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat, el Trastorns d’Aprenentatge i el Trastorns Generalitzats del Desenvolupament. 

Durant l’etapa escolar, del 7 als 11 anys, es mantenen els trastorns de conducta i d’atenció, els problemes d’adaptació al centre escolar, al grup d’iguals, com també els problemes relacionats amb l’ansietat i els estats d’ànim.

En la adolescència, de 12 a 14 anys, treballem principalment els problemes d’imatge i l’adaptació social, trastorns d’aprenentatge, problemes de la conducta alimentaria, conductes antisocials, continuem treballant amb els problemes de conducta, normes i límits a casa i fora d’ella, assetjament escolar. Pares que no han cercat ajuda fins ara i es troben en situacions que no saben com resoldre i necessiten del nostre assessorament o mediació.  

Les intervencions terapèutiques es realitzen directament amb el nen o adolescent i de forma conjunta amb els pares, per tal de facilitar-los eines i pautes per ajudar als seus fills en aquest procés, mitjançant l’aprenentatge d’estratègies per gestionar autònomament el problema o trastorn. El treball fet a la consulta d'ha de generalitzar en tots els àmbits. 

Aquesta intervenció es realitza de forma coordinada amb l’equip EAP i el tutor/a del centre escolar, ja que aquests trastorns solen afectar al rendiment acadèmic.

La coordinació entre tots ens permet dissenyar un pla d’intervenció interdisciplinari que ens facilita aconseguir uns millors resultats, basats en un tractament  individualitzat adequat i més eficaç. 

Quins son els problemes o trastorns que treballem?

A continuació et mostrem els tractaments  psicològiques que t’oferim a Proa en aquesta etapa vital  de la  infància,  del 0 al 13 anys aproximadament.

Quan hem de consultar al psicòleg infantojuvenil?

Quan noteu alguna d’aquestes dificultat o canvis en el seu comportament o us ho recomanen els  mestres:

 • A l’escola ens diuen que no està atent, es desconnecta,  té problemes per concentrar-se,  no porta els deures fets, es massa inquiet. Es baralla amb els companys. Té problemes en el menjador.
 • A casa veieu que té problemes de desobediència,  és capritxós i no segueix les pautes, és oposicionista, té problemes amb els germans. No menja bé o no menja. Té por o dificultats a l’hora d’anar a dormir o al llarg de la nit, encara se li escapa el pipi de dia o de nit (té més de 4 anys).
 • És molt tímid i vergonyós, li costa relacionar-se, està trist o deprimit, ha perdut l’interès per fer coses.
 • Els mestres ens diuen que té dificultats en l’adquisició dels aprenentatges.
 • Hi han canvis que no entenem: en el seu comportament, canvia d’amistats de cop, coses que no sabem explicar però que ens preocupen.
 • Quan a casa hi ha molt estrés i pensem que li està afectant o li pot afectar. 
 • El naixement d’un germà, problemes de parella, familiars, econòmics, possible separació, canvis de domicili.
 • Com li diem que ens separem? Com li diem que tenim nova parella? Quan anem a viure amb la nova parella amb o sense fills?.

Com treballem amb l’escola?

 • Oferim informació sobre els diferent trastorns
 • Assessorem els mestres, especialistes, monitors
 • Oferim estratègies d’actuació a l’aula
 • Proposem adaptacions en funció del trastorn
 • Fem entrevistes de seguiment
 • Observem al nen a l’aula o pati, si és necessari

Reeducacions

Aprenem a Aprendre. S’intervenen en els dèficits que originen un rendiment escolar baix i per aprendre bons hàbits d’estudi i de treball, cosa que facilitarà una millora en els aprenentatges i un millor hàbit de treball autònom i responsable.

El meu fill necessita fer reeducació?

Més informació

 

 

Trastorn TDAH

El TDAH és un trastorn d’origen neurobiològic de caràcter crònic que afecta a la capacitat de l’infant per prestar atenció a les accions que fa, regular el nivell d’activitat i frenar els pensaments o el comportament. Aquest patró característic del trastorn interfereix en l’ entorn familiar i escolar.

Llegir més

Trastorn d'aprenentatge

Són disfuncions neurològiques que condicionen una manca d’habilitat per un o més aprenentatges, en nens que tenen una intel·ligència normal. Son una de les causes més freqüents de baix rendiment escolar i el fracàs escolar. És molt important fer una detecció precoç.

Llegir més

Trastorn generalitzat desenvolupament

Els TGD, són d’origen neurobiològic i es manifesten durant els primers tres anys de vida. Es caracteritzen per alteracions en les habilitats socials i de la comunicació, i respostes anormals a sensacions. La categoria diagnòstica dels trastorns generalitzats del desenvolupament o segons la terminologia més extensa, trastorns de l’espectre autista, inclou l’autisme i la síndrome d’Asperger.

Llegir més

Problemes familiars
Veure tractaments específics
Problemes adolescents
Veure tractaments específics
Problemes de parella
Veure tractaments específics