Informe psicomètrics

Els estudis psicomètrics de capacitació o també per al diagnòstic del TDAH, venen derivats per altres professionals,  especialistes en salut, centres escolars, advocats o pels mateixos pares.

Es realitza una primera entrevista amb els familiars, i unes quatre sessions per a l’aplicació de les proves necessàries, una posterior sessió de devolució de la informació i el lliurament de l’informe.

El preu és el mateix d’una consulta. La correcció, interpretació i elaboració de l’informe dependrà del número de proves administrades.


Informe psicopedagògic

PROA, també ofereix als centres educatius de primària i secundària un servei d’orientació i assessorament psicopedagògic. Realitzem una avaluació primer, mitjançant  l’aplicació col·lectiva de proves prèviament seleccionades, en funció de la demanda,  als alumnes dels cursos i nivells que ens ho demanin. Posteriorment, realitzem un informe psicopedagògic individual per als pares i un perfil del grup classe per al tutor.


Es mesuren els següents aspectes:

  • Aptituds intel·lectuals
  • Interessos i preferències professionals
  • Adaptació
  • Tècniques d’estudi
  • Personalitat

Valors