Els conflictes emocionals i el patiment es donen a totes les etapes evolutives de l’home. L’edat adulta, compresa entre els 18 i el 60 anys aproximadament, és l’etapa d’assoliment i consolidació de la personalitat i el caràcter. Els fonaments de la nostra salut psicològica, són les relacions familiars, de parella, socials, el treball i l’oci. En algun moment d’aquesta etapa podem patir algun trastorn i mantenir-lo fins a limitar la nostra vida i causar patiment i desajustament.

L’objectiu del tractament psicològic és poder entendre i superar aquest malestar i patiment, identificant els factors personals i ambientals que originen i mantenen el problema. Elaborar un pla d’intervenció per conèixer què passa, com funciona i buscar les estratègies per aconseguir l’adaptació personal, i la reducció o eliminació del trastorn.

 

 

Quan hem de consultar al psicòleg d'adults?

Quan ens sentim malament i creiem que ens passa alguna d’aquestes coses:

 • Trastorns emocionals: ansietat, depressió, fòbies, obsessions, hipocondries, atacs de pànic, trastorn bipolar, estrès, dol patològic.
 • Trastorns de la conducta alimentària: afartament, anorèxia, bulímia, vòmits.
 • Trastorns de la Personalitat.
 • Trastorns del son.
 • Trastorns psicosomàtics: dolors, mal de cap, problemes d’estómac, colon irritable.
 • Trastorn d’Hiperactivitat en adults.
 • Problemes amb la imatge corporal, l’ autoestima, timidesa, habilitats socials, complexos, apatia, desmotivació.
 • Conductes addictives: ludopaties, drogues, internet, mòbil.
 • Conductes agressives, problemes de conducta, dificultat en el control d’impulsos. Assessorament en resolució de conflictes.
 • Problemes derivats de pèrdues, separacions: estratègies per l’afrontament de la ruptura, de la malaltia física, de la mort.
 • Problemes laborals, estrès, desmotivació, moobing, conflictes, problemes de comunicació.
 • Teràpia de suport per a l’acceptació de noves circumstàncies vitals al pacient i a la família.
Problemes familiars
Veure tractaments específics
Problemes de parella
Veure tractaments específics