L’Adolescència és una etapa d’especial atenció. És l’etapa de consolidar estratègies d’afrontament, de consolidar valors i creences, d’envoltar-se d’un bon entorn, d’assolir una bona autoestima i seguretat, coses que repercutiran en l’edat adulta. Aquest camí  comporta un procés de canvis, tant mentals com corporals, destinats a elaborar estratègies d’adaptació per aquesta nova etapa de demandes, tant seves, com de l’entorn.

El nostre objectiu es afavorir la salut mental del pacient i aconseguir un entorn familiar més harmònic. Primer establint una avaluació i tractament individualitzat, per decidir posteriorment si es realitza el treball amb els pares , individualment o també de forma combinada.

 

 

Quan hem de consultar al psicòleg d'adolescents?

Quan es necessita suport per a l’adolescent i per els familiars o quan és l'adolescent que ho demana: 

 • Trastorns emocionals: ansietat, depressió, fòbies, obsessions.
 • Trastorns de la conducta alimentària: afartament, anorèxia, bulímia, vòmits.
 • Problemes amb la imatge corporal, l’autoestima, timidesa, habilitats socials, complexos, apatia, desmotivació.
 • Conductes addictives:, drogues, internet, mòbil, ludopaties.
 • Conductes agressives.
 • Trastorns de conducta i d’adaptació social.
 • Trastorn d’Hiperactivitat.
 • Conflictes en les relacions familiars i/o centre escolar.
 • Problemes escolars: estrès i ansietats, pors, bullying, baix rendiment, desmotivació.
 • Problemes en les relacions interpersonals i problemes de comunicació.

Com treballem amb l’escola?

 • Oferim informació sobre els diferent trastorns
 • Assessorem els mestres, especialistes, monitors
 • Oferim estratègies d’actuació a l’aula
 • Proposem adaptacions en funció del trastorn
 • Fem entrevistes de seguiment
 • Observem al nen a l’aula o pati, si és necessari
Problemes familiars
Veure tractaments específics
Problemes adolescents
Veure tractaments específics
Problemes de parella
Veure tractaments específics