Les persones amb TGD mostren dificultats en la comunicació verbal i no verbal, en les relacions socials i en les activitats de recreació i joc. Aquest trastorn provoca dificultat per a establir una comunicació de qualitat amb els altres. Poden presentar moviments corporals repetitius (balancejos, moviments amb els dits, amb les mans), respostes estranyes a situacions quotidianes, fascinació per objecte i resistència als canvis de rutina.

Existeixen grans diferencies dins de les persones amb TGD. Alguns afectats més lleugerament mostren lleus retards en el llenguatge i major dèficit en la competència social. Poden presentar un bon nivell en habilitats verbals, de memòria o relacions espacial, però troben dificultats en l’activitat imaginativa. Altres més afectats, necessiten recolzament de manera intensiva fins i tot en les petites activitats de la vida quotidiana.

TGD: Tipus

  • Autisme de baix funcionament
  • Autisme de mig funcionament
  • Autisme d’alt funcionament
  • Síndrome d’Asperger
  • Trastorn Generalitat del Desenvolupament no especificat