Aprenem a aprendre

L’objectiu és millorar les dificultats d’aprenentatge i/o la manca  d’hàbits d’estudi per obtenir un millor rendiment escolar.  S’adreça a infants i adolescents.Oferim un pla de treball personalitzat d’una hora a la setmana, en què treballem:  la planificació, els aprenentatges instrumentals, les tècniques d’estudi, els hàbits, les dificultats pròpies de la dislèxia, de la lectoescriptura i d’altres trastorns que influeixen en els aprenentatges, com per exemple,  el TDAH.  Paral·lelament es potencia la capacitat de treball autònom i organitzat.


Quines àrees treballem?

 • Organització i planificació de l’estudi: ús de l’agenda, organització material, planificació del treball, dels exàmens
 • Autonomia i motivació: confiança en les pròpies capacitats i motivació pels aprenentatges. Autoestima
 • Lectura i comprensió lectora: velocitat i comprensió, expressió escrita i oral, ortografia.
 • Atenció, memòria, concentració: visual, auditiva
 • Raonament matemàtic: aritmètica, resolució de problemes.
 • Tècniques d’estudi: subratllat, esquemes, resums.

Aquesta intervenció reeducativa es pot realitzar, individualment o en grup de dos persones, que requereixin un pla de treball molt similar, creant així un grup petit de reeducació  on, a més dels objectius descrits, es pretén treballar la competitivitat i les habilitats socials.Conjuntament amb el treball fet directament amb el nen o adolescent es portaran a terme coordinacions amb el centre escolar i assessorament als pares, per donar pautes i així potenciarles estratègies d’intervenció.

Com treballem amb l’escola?

 • Oferim informació sobre els diferent trastorns
 • Assessorem els mestres, especialistes, monitors
 • Oferim estratègies d’actuació a l’aula
 • Proposem adaptacions en funció del trastorn
 • Fem entrevistes de seguiment
 • Observem al nen a l’aula o pati, si és necessari