L'objectiu de Proa, Psicologia i Formació és aconseguir la millora del benestar psíquic mitjançant una atenció personalitzada, professional i de qualitat.

Els professionals de Proa, Psicologia i Formació, treballem de forma coordinada seguint els protocols d’avaluació i intervenció interns del centre.

La intervenció i posterior tractament psicològic s’inicia a través d’una primera entrevista i de tres o quatre entrevistes d’avaluació, per a l’aplicació de les proves estandaritzades i tests psicomètrics necessaris, seleccionades en funció del motiu de consulta i de l’anàlisi feta en la primera visita. Aquesta fase d’avaluació conclou amb l’entrevista de devolució, on expliquem el diagnòstic i el pla de tractament o les orientacions que proposem portar a terme. 

S’inicia el tractament, de forma individual, de parella o familiar, segons sigui la demanda. En principi es realitza una sessió setmanal d’una hora que es va espaiant, en funció dels objectius i de l’evolució del pacient en sessions quinzenals. Un cop el pacient ha evolucionat positivament, realitzem visites de seguiment per comprovar la consolidació d'allò que ha après i modificat.
 
 

 

Generalment els tractaments psicològics tenen una durada molt variada, segons la severitat i els problemes associats. Poden durar entre tres i sis mesos i un període posterior de seguiment en el cas dels adults i de sis mesos a un any amb el seguiment posterior, pel que fa a  nens i adolescents.

Paral·lelament al treball en el centre, es realitza un treball extern de coordinació amb els diferents professionals que intervenen o tenen relació amb el nostre pacient, siguin mestres i professors, com pediatres, metges de capçalera, psiquiatres, EAP,  etc. 

Valors

Què és un Psicòleg clínic/sanitari?

És un professional de la salut especialitzat en el comportament humà, que utilitza diferents metodologies de treball per ajudar a les persones a millorar en el seu benestar psíquic i la seva qualitat de vida.

El nostre treball el desenvolupem, dia a dia amb persones que es troben en un moment difícil de la seva vida,  que senten dificultats per enfrontar-se a les seves tasques diàries i requereixen de l’anàlisi i assessorament d’un especialista.

Els psicòlegs utilitzem diferents metodologies i tècniques per realitzar una avaluació, una orientació diagnòstica i proposar un pla de tractament cognitiuconductual per abordar aquests problemes que ens expliquen els pacients i que interfereixen en el seu benestar. També realitzem una tasca preventiva per a l’afrontament satisfactori de possibles problemes futurs.

Què és un psicòleg cognitiuconductual?

La teràpia basada en el model cognitivoconductual, es fonamenta en la investigació científica i aplica teràpies d’eficàcia demostrada empíricament i especialitzada, en la majoria dels trastorns. És una forma de tractament que s’adreça a prevenir, reduir o eliminar comportaments inadequats, i a ensenyar i potenciar comportaments adequats.

 Parteix de la premissa que els pensaments i les creences determinen les emocions i les conductes de les persones. Per tant, si intervenim, identificant i canviant alguns pensaments i comportaments negatius, podem ajudar a millorar el benestar de la persona. 

Com organitzem el tractament?

  • Primera visita

  • Entrevistes d’avaluació i proves psicomètriques

  • Entrevista devolució, diagnòstic  i pla de treball

  • Tractament

  • Seguiment