L’envelliment és una etapa més del cicle vital, en què es produeixen  canvis progressius a nivell físic, psicològic  i social.  En cada persona es produeixen en un moment i grau diferent ja que es tracta d’un procés dinàmic. És important diferenciar entre l’envelliment normal i el patològic. 

El nostre objectiu és afavorir l' adaptació al seu entorn i al seu propi estat, rehabilitant i estimulant, si cal, les funcions cognitives per a mantenir la seva autonomia  i la qualitat de vida.

També realitzem una valoració psiconeurològica per a valorar l’estat cognitiu, de memòria i d’adaptació. Més informació

Paral·lelament realitzem programes d’estimulació cognitiva, amb els nostres tallers de memòria, i cursos com el de  Fer-se gran en positiu. Més informació

 

Quan hem de consultar al psicòleg de gent gran?

Quan passin algunes d’aquestes coses o tingui necessitat de resoldre el seu malestar:

  • Trastorns emocionals:  ansietat, estat d’ànim baix, depressió, adaptatius, somatitzacions, aïllament social
  • Trastorns de l’alimentació i del son.
  • Problemes d’autoestima relacionats amb els canvis en l’aspecte físic. 
  • Problemes derivats de l’afrontament de situacions com la jubilació, la malaltia, la dependència, la pèrdua de familiars, amics, de referents socials, la mort, el dol.
  • Teràpia sexual: dificultats  derivades de la forma d’experimentar i viure la sexualitat. 
  • Teràpia de parella i/o familiar.
  • Deteriorament cognitiu lleu. 
  • Teràpia de suport per l’acceptació de noves circumstàncies vitals al pacient i a la família.
  • Informació i orientació de serveis i recursos actuals.
  • Intervenció i formació en habilitats al cuidador.