Segons els criteris del  ” Manual Estadístic i Diagnòstic dels Trastorns Mentals” de l’Associació Americana de Psiquiatria (DSM-IV-TR), que és on es basen la majoria de científics, metges, psicòlegs i psiquiatres mundials alhora de diagnosticar trastorns o problemes psicològics, treballem amb els següents trastorns o problemes:

 • Trastorns de conducta: impulsivitat, desobediència, negativisme, “rabietes”, gels....
 • Trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim: depressió, tristesa, ansietat de separació, tics...
 • Fòbies específiques: a la foscor, a l’escola, als sorolls,a la separació
 • Trastorns de l’eliminació: enuresis i encopresis
 • TDAH: Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat) i TDA:Trastorn per dèficit d’atenció. 
 • Trastorns o alteracions del son: problemes per dormir sol, malsons, insomni, pors,... 
 • Trastorns i dificultats de la conducta alimentària: menjar molt, poc, dificultats en el comportament a taula, en escollir els aliments...
 • Trastorns General del Desenvolupament : Trastorns de l'Espectre Autista. Trastorn d’Asperguer.  
 • Retard global del desenvolupament evolutiu. 
 • Retard mental
 • Altes capacitats cognitives.
 • Trastorna d’Aprenentatge
 • Problemes de relació: timidesa, agressivitat, inseguretat, dificultats per fer i mantenir amics... 
 • Problemes escolars i acadèmics : aprenentatge, rendiment, concentració, relació, bullying...
 • Preparació per l’afrontament d’una separació o divorci. 
 • Repercussions de crisis familiars i separacions. 
 • Conseqüències i suport degut a malalties i trastorns del nen/a. 
 • Suport en la mort d’un familiar dins o en l’entorn familiar.
 • Problemes de relació pares  i fill o germans. 
 • Estimulació i prevenció de l’autoestima. 
 • Entrenament en intel·ligència emocional i habilitats socials.