El TDAH és un trastorn d’origen neurobiològic de caràcter crònic que afecta a la capacitat de l’infant per prestar atenció a les accions que fa, regular el nivell d’activitat i frenar els pensaments o el comportament. Aquest patró característic del trastorn interfereix en l’ entorn familiar i escolar.

Quins símptomes presenta?

  • Intranquil·litat motora/hiperactivitat: es tradueix en conductes com dificultat per mantenir-se quiet o assegut, no parar de parlar, interrompre i molestar a la resta de nens.
  • Impulsivitat: no esperar el torn en jocs i altres activitats, no respectar les cues i respondre abans que se’ls faci la pregunta.
  • Reduïda capacitat d’atenció: sembla que no escolten, tenen dificultats per concentrar-se en una tasca concreta, es distreuen amb qualsevol cosa o no acaben res del que comencen.

 

Com treballem amb l’escola?

  • Oferim informació sobre els diferent trastorns
  • Assessorem els mestres, especialistes, monitors
  • Oferim estratègies d’actuació a l’aula
  • Proposem adaptacions en funció del trastorn
  • Fem entrevistes de seguiment
  • Observem al nen a l’aula o pati, si és necessari